Artikelen door Bart van der Meij

Algemene ledenvergadering 15-11-2017

Op onze laatste ALV is besloten dat de huidige bestuursfunctionarissen dit werkjaar afmaken. Daarnaast is gesproken over de bestemming van de liefdeskas, die gevuld wordt met de wekelijkse omhaling. Naast zorg voor de eigen broeders, wordt gezocht naar een project in de omgeving van de Loge. Belangrijk punt was de arbeidstafel voor het tweede deel […]

Arbeidstafel – najaar 2017

Onderstaand vindt u de Arbeidstafel van Loge Pentagram, ons programma voor het komend half jaar. Het bijwonen van onze bijeenkomsten is voorbehouden aan vrijmetselaren van onze eigen loge en andere loges. Gedurende het jaar zijn worden er enkele open avonden georganiseerd, welke u ook in ons programma vindt. Deze avonden worden ook apart aangekondigd via deze website. […]