Algemene ledenvergadering 15-11-2017

Op onze laatste ALV is besloten dat de huidige bestuursfunctionarissen dit werkjaar afmaken.

Daarnaast is gesproken over de bestemming van de liefdeskas, die gevuld wordt met de wekelijkse omhaling. Naast zorg voor de eigen broeders, wordt gezocht naar een project in de omgeving van de Loge.

Belangrijk punt was de arbeidstafel voor het tweede deel van dit werkjaar, de eerste helft van 2018. Onze Redenaar stelde voor als thema de verschillende visies op de (persoonlijke) betekenis van vrijmetselarij te gebruiken.

Als laatste werd gesproken over de stand van zaken rond de huur en beheer van het pand.