Maak kennis met de vrijmetselarij bij Loge Pentagram op 17 oktober 2018

Maak kennis met de vrijmetselarij bij Loge Pentagram in Deventer

Mogelijk bent u al een tijdje geïnteresseerd in de vrijmetselarij of bent u er al eens op geattendeerd. Misschien bent u op een punt in uw leven aangekomen dat het tijd wordt uw zoektocht naar de grote vragen in het leven met gelijkgestemden voort te zetten. Of u bent gewoon nieuwsgierig. Op de open avond van Loge Pentagram kunt u met uw vragen terecht.

Vrijmetselarij

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselaar komt in de loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren, waar Loge Pentagram deel van uitmaakt, is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Korte voordrachten

Een van de leden van onze Loge zal u op deze avond deelgenoot maken van zijn verwondering over de symbolen in een korte voordracht. Een ander lid neemt u mee in zijn afwegingen om lid te worden van de vrijmetselarij.

De voordrachten zijn bedoeld om een gesprek tussen inleiders, belangstellenden en leden op gang te brengen over deze thema’s. Na afloop kunt u onder genot van een drankje ook met andere leden van onze loge over hun persoonlijke beleving van gedachte wisselen. Vragen staat vrij!

Dit is uw kans om persoonlijk kennis te maken met de vrijmetselarij bij de Deventer Loge Pentagram. Op onze avond voor belangstellenden kunt u zelf beleven hoe een logeavond verloopt.

Op deze speciale open avond zijn zowel mannen als vrouwen welkom.

 

Plaats: Logegebouw Deventer, Rijkmanstraat 10 te Deventer.

Tijd: woensdag 17 oktober 2018, ontvangst vanaf 19.30 uur, start om 20:00 uur.

 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot onze secretaris via: secretaris@logepentagram.nl  of tel. 06 81612415

 

Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk; we stellen het wel op prijs.