Berichten

Lezing Jan Terlouw – 15 oktober 2017 | 300 jaar Vrijmetselarij

In de week van 7 t/m 15 oktober viert de Orde van Vrijmetselaren het gedenkwaardige feit dat in 1717 in Londen de eerste vrijmetselaarsloge werd opgericht.

Voor de Deventer loges vormt dit 300-jarig bestaan de aanleiding om op zondag 15 oktober een bijeenkomst te organiseren met als gastspreker de bekende schrijver en voormalig politicus Jan Terlouw, Zelf geen vrijmetselaar, zal hij zijn licht laten schijnen op de belangrijkste beginselen van de vrijmetselarij.

Na de lezing is er gelegenheid voor een gedachtewisseling, die gevoerd zal worden in de voor vrijmetselaren vertrouwde stijl van een comparitie. De lezing is openbaar en voor geïnteresseerden toegankelijk.

Voorzie u via deze pagina tijdig van een toegangsbewijs à € 11,50 p.p., koffie/thee vooraf en een pauzedrankje inbegrepen.

Locatie, datum en tijd

Sociëteit ‘De Hereeniging’
Grote Poot 2
7411 KE Deventer

Zondag 15 oktober 2017
Aanvang: 14:00 uur
Einde: 17:00 uur

Kaarten bestellen

Kaarten zijn te bestellen via:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lezing-jan-terlouw-300-jarig-bestaan-vrijmetselarij-36456897562

Over de initiatiefnemers

De vrijmetselarij in Deventer kent een rijke geschiedenis. De eerste loge, genaamd, ‘Le Préjugé Vaincu’ (Het Vooroordeel Overwonnen) werd in 1784 opgericht. Wegens gestage groei kon in 2011 een tweede loge worden opgericht onder de naam ‘’Pentagram’.  Met hun gelijkgerichte idealen van broederschap, verdraagzaamheid en vrijheid van denken voelen vrijmetselaren zich medeverantwoordelijkheid voor het bouwen aan een betere wereld, waarin het streven naar gerechtigheid en harmonie centraal staan. Het verwerven van zelfkennis vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Deventer vrijmetselaarsloges:

– Loge Le Préjugé Vaincu: website

– Loge Pentagram: website

Lustrum Pentagram: Sermoen van Jeroen van Merwijk [persbericht]

[VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK]

Vrijmetselaarsloge Pentagram bestaat in 2016 vijf jaar. Om dat te vieren organiseert de loge een festiviteit waaraan iedereen die daarvoor belangstelling heeft kan deelnemen. Op zondag 28 februari zal Jeroen van Merwijk een ‘Sermoen van Jeroen’ houden. Deze hartversterkende ‘preek’ zal gaan over het thema Vrijmetselarij.

Jeroen van Merwijk kreeg het idee voor een “Sermoen van Jeroen“ toen hij werd gevraagd om in de Geertekerk in Utrecht een preek te houden. Spreken vanaf de kansel beviel hem zo goed, dat hij het plan opvatte om dat te gaan doen in verschillende kerken door het gehele land. Inmiddels heeft hij dat met veel plezier en tot veler tevredenheid gedaan.

Het onderwerp van deze sermoen, die ongeveer een uur gaat duren, is: “Vrijmetselarij, elitair??”. “Zijn de Vrijmetselaars een elitaire groep?” en “Wat is een elite eigenlijk?” en “Hoe verhoudt elitair zich tegenover het huidige ‘gelijkheidsdenken’” zijn een paar vragen die aan bod zullen komen.

Jeroen van Merwijk zal de Loge met de ernst van de predikant en de luchtigheid & humor van de cabaretier een aantal dilemma’s en eventuele oplossingen voor die dilemma’s voorleggen, opdat de bezoekers gesterkt de bijeenkomst kunnen verlaten.

Een inspirerende middag voor jong en oud, om te luisteren, aan het denken gezet te worden en om over door te praten en elkaars meningen te scherpen met Jeroen van Merwijk na afloop van het sermoen.

Jeroen van Merwijk (1955) studeerde Nederlands én aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag waar hij in 1983 cum laude afstudeerde.

Vanaf 1978 werkte hij voor radio en TV, schreef hij vele teksten voor anderen, maakte deel uit van diverse cabaretgezelschappen en maakte vanaf 1987 dertien theatersolovoorstellingen. Kenmerkend voor Van Merwijk is zijn taalgevoel, zijn ironische humor en zijn scherpe observatievermogen.

Kaarten voor het “Sermoen van Jeroen” zijn verkrijgbaar bij Deventer Boekhuis, Kleine Overstraat 48, 7411 JM Deventer of te reserveren per mail: secretaris@logepentagram.nl.  Kaarten kosten €7,50 per stuk.

Wanneer: Zondag 28 Februari 2016

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Waar: Sociëteit ”De Hereeniging”, Grote Poot 2, 7411 KE Deventer [route]